Nieuwe ontwikkelingen voor de behandeling van kanker

Het CBOI (Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventie) van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en Radiotherapie. Binnen het CBOI worden unieke technieken ontwikkeld voor de behandeling van kanker. De missie van het CBOI is om deze technieken zo te ontwikkelen, dat ze inpasbaar zijn in de reguliere patiëntenzorg.

In opdracht van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht realiseerden wij de nieuwbouw van in totaal vijf bestralingsbunkers. Deze bestralingsbunkers herbergen de MRI-LINAC (MRI Linear Accelerator) , baanbrekende beeldgestuurde radiotherapie, gericht op kankerpatiënten. De betonconstructie was complex omdat het stralingsbunkers betrof waarvoor, gezien de stralingsveiligheid, dikke betonnen muren van 2 meter nodig waren.


Lees verder onder CBOI in beeld>>

Uitgelicht

Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventie

Utrecht

EGM Architecten

Nieuwbouw

6.550 m2

CBOI in beeld

Naast de realisatie van deze bunkers is voorzien in een onderwijsgedeelte, met een auditorium en diverse presentatieruimten. Tot slot zijn er boven in het gebouw ook nog eens een tachtigtal werkplekken gerealiseerd.

Fasegewijs opleveren
Bijzonder aan dit project was het feit dat de bunkers fasegewijs zijn opgeleverd en in gebruik genomen tijdens het bouwproces. Met andere woorden: in de nieuwe bunkers werd al gewerkt, terwijl daarboven nog volop bouwactiviteiten plaatsvonden!
Met dit Centrum (CBOI) kan het UMC een nieuwe behandelmethode bieden aan patiënten met een oncologische aandoening.

“Het gebouw is flexibel, er is vanaf het begin rekening gehouden met de toekomstige veranderingen in de gezondheidszorg én de wensen van de individuele patiënten.”

Bron: EGM architecten

Meer informatie?

Carebuilders is bereikbaar via:

Opdrachtgevers