Nieuwbouw en renovatie

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH), de tweedelijns gezondheidszorginstelling van Defensie, op universiteitsterrein “De Uithof” in Utrecht is afgelopen jaren flink verbouwd. Bouwcombinatie Hospitalis (Carebuilders, Kropman Installatietechniek en Croon Elektrotechniek) realiseerde deze renovatie en verbouwing. Het UMCU was direct betrokken bij de grootschalige transformatie van het CMH.

Multifunctioneel
Defensie is de enige werkgever in Nederland die een dergelijk eigen ziekenhuis heeft. Het eindresultaat is een multifunctioneel gebouw. Er kwamen vierkante meters bij voor onder meer een afdeling van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Een verbouwing maakte het mogelijk om ook de Militaire Bloedbank en een regiocentrum van de Defensie Tandheelkundige Dienst in het CMH onder te brengen. Daarnaast werden poliklinieken en behandelruimtes van diverse specialismen gerenoveerd of herplaatst in het gebouw.

 

Lees verder onder CMH in beeld

Uitgelicht

Centraal Militair Hospitaal

Utrecht

EGM Architecten Dordrecht

Defensie

1e en 2e lijns zorg

CMH in beeld

Prestigieus
De renovatie en uitbreiding van het CMH werd in 4 fasen uitgevoerd, terwijl het ziekenhuis in bedrijf bleeft. Dit hield in dat er allerlei verhuisbewegingen plaatsvonden. Logistiek en faseringen werden daarom tot in detail op elkaar afgestemd en vastgelegd in draaiboeken.

>> Lees hier meer in Militair centraal in ‘one stop shop’

PROJECTLEIDER EIKELBOOM

“Het CMH wordt beter herkenbaar als militair hospitaal.”

Meer informatie?

Carebuilders is bereikbaar via:

Opdrachtgevers